Lämpimästi tervetuloa

Monikielisyys mahdollisuutena – Konferenssisarja opettajakoulutuksen kansainvälistymisestä ja lasten ja nuorten monikielisyyden edistämisestä.

Euroopassa kokeillaan, pohditaan ja analysoidaan tieteellisesti lukuisia monikielisyysdidaktiikan malleja. Yleensä monikielisyys nähdään ennen kaikkea ammatillisena välttämättömyytenä. Harvemmin puheenaiheeksi nostetaan monikielisillä alueilla asuvien ihmisten omakohtainen monikielisyys tai monikieliset elämismaailmat. ”Monikielisyys mahdollisuutena” -konferenssisarjan tarkoituksena on hyödyntää systemaattisesti näiden monikielisyyskokemusten potentiaalia osallistuvissa oppilaitoksissa. 
Ensimmäisen toukokuussa 2009 Kasselin yliopistolla järjestetyn ”Monikielisyys mahdollisuutena” -työpajan aiheena olivat monikielisen toiminnan lähtökohdat Suomessa, Belgiassa, Puolassa ja Saksassa. Huomionarvoista oli, että opiskelijat eivät ainoastaan kuunnelleet luennoitsijoiden pitämiä esitelmiä, vaan myös esittelivät omia projektejaan. Tämä työpaja antoi saksalaisille ja puolalaisille opiskelijoille sekä muiden osallistuneiden korkeakoulujen luennoitsijoille mahdollisuuden tutustua ulkomaisiin monikielisiin ystävyysalueisiin. Vaikka työpaja oli suunniteltu lähinnä kertaluontoiseksi tilaisuudeksi, osallistuneet korkeakoulut jatkoivat yhteydenpitoa ja keskustelivat työnsä tuloksista ja jatkosuunnitelmistansa. 
Kansainvälinen konferenssi nimeltään ”Deutsch – Landschaften einer Sprache” (”Saksa – kielen maisemat”) järjestettiin vuonna 2010 Puolan Nysassa, ja se oli jatkoa Kasselin konferenssille. Konferenssia luonnehti suuri informaation tarjonta saksankielisen opetuksen tilanteesta kaksikielisellä alueella Wroclaw-Nysassa ja muilla kaksikielisillä alueilla Euroopassa. Pääteemana olivat mallit, jotka liittyivät kielenopetukseen vähemmistötilanteissa ja kaksikulttuuriseen tarjontaan korkeakoulujen kieliopinnoissa. Erityinen kokemus oli opiskelijoiden ohjaama kaupunkikierros, jolla käsiteltiin Sleesian kaunokirjallisuusperinnettä Joseph von Eichendorffia ja Max Herrmann-Neissea esimerkkeinä käyttäen. 
Kolmannessa ”Monikielisyys mahdollisuutena” -konferenssissa, joka järjestettiin toukokuussa 2011 Belgian Eupenissa saksankielisen yhteisön korkeakoululla, käsiteltiin saksan opettamista toisena ja vähemmistökielenä kouluissa ja korkeakouluissa. Konferenssin tavoite oli, että opiskelijoille ja harjoittelijoille kouluissa ja korkeakouluissa mahdollistetaan vastaaviin malleihin liittyvä keskitetty ajatusten- ja materiaalinvaihto – erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret huomioon ottaen. Kollegat Saksan, Puolan, Luxemburgin, Suomen, Italian ja Sveitsin korkeakouluista kertoivat, millaisia ohjelmia heidän maissaan ja alueillaan eri kouluasteilla on laadittu vähemmistöjen kielten parissa toimimiseen. Konferenssin erikoisuus oli Itä-Belgian alueen koulutusvastaavien osallistuminen. 
Konferenssisarja ylsi uusiin mittasuhteisiin 2012 Université de Luxembourgissa Waldferdangessa. Kolmen päivän aikana osallistujille pystyttiin tarjoamaan sekä ekskursio saksalais-luxemburgilaisen raja-alueen kaksikieliseen lukioon että myös lukuisia esitelmiä useammassa työpajassa samanaikaisesti. Näin saatiin tietää paljon Luxemburgin kielipolitiikasta, jossa kaavaillaan, että kaikki lapset opiskelisivat luxemburgin ja saksan lisäksi myös ranskaa. Yläkoulusta lähtien opiskeltaisiin lisäksi englantia ja mahdollisesti muita vieraita kieliä, kuten italiaa, espanjaa tai latinaa. Ilmeni kuitenkin myös, että yhä suuremmaksi ja monipuolisemmaksi kasvavan maahanmuuttajataustaisten lasten joukon opettamiseen tarvitaan uusia ideoita, joita yli neljäkymmentä puhujaa esitteli kolmella kielellä. 
Toukokuussa 2013 pidetty ”Monikielisyys mahdollisuutena“ -konferenssi järjestettiin Heidelbergin pedagogisella korkeakoululla. Tämän niin ikään kolmikielisen konferenssin painopisteinä olivat vieraiden kielten oppiminen ja kaksikielinen opetus. Siellä käsiteltiin muun muassa kokemuksia kielellisesti moninaisista oppimisryhmistä sekä varhaisen monikielisyyden lähtökohtia esi- ja alakouluissa. Opiskelijat, tutkijat ja harjoittelijat eri koulutusasteilta ja eri maista saivat tilaisuuden vaihtaa ajatuksia monikielisyyden tutkimuksesta ja siihen liittyvistä projekteista. 
Kuudes konferenssi järjestettiin kesäkuussa 2015 jälleen Puolan Nysassa. Siellä onnistuttiin muodostamaan Belgian, Sveitsin, Luxemburgin, Suomen, Itävallan, Puolan ja Saksan korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteistyöryhmä sekä tekemään sopimuksia painopistealueisiin liittyen. Konferenssin keskiössä olivat omakohtaisen monikielisyyden koulutusmallit ja henkilökohtaisen identiteetin kehittyminen. 

Konferenssijulkaisu ilmestyi vuoden 2016 alussa Leipziger Universitätsverlagin kustantamana.

Seitsemäs tapaamisen aikana, joka järjestettiin heinäkuussa 2017 Kasselissa, käsiteltiin 8 osassa yli 150 osallistujan voimin käytännön esimerkein, tieteellisten tutkimusten ja kielipoliittisten konseptien avulla Euroopan monikielisyyskenttää. Erikoisuutena oli opiskelijoiden osallistuminen maista kuten Brasilia, Puola ja Chile, jotka hyödynsivät tilaisuutta osana Saksa vieraana kielenä -opintojaan.

Tapahtumaa järjestävän konsortion pidempiaikainen tavoite on ”kartoittaa” Euroopan koulutusmaailmaa ja luoda ”monikielisyyden karttakirja”. Tämänkaltaista tavoitetta ei kuitenkaan voi saavuttaa yhdellä ainoalla tapaamisella. Kasselin tapaamisen dokumentaatiota (julkaistu 2018 Leipzigin yliopistokustantamon toimesta) voidaan kuitenkin pitää kyseisen tavoitteen perustana.

Useita kertoja siirretty kahdeksas konferenssi pystyttiin pitämään Klagenfurtissa 8.-10.9.2021 tiukkojen koronasääntöjen mukaisesti. Konferenssin motto oli ”Monikielisyys – identiteetti ja koulutus”. Konferenssin päätavoitteena oli herättää koulutusvirkailijoita monikielisyyteen, identiteettiin ja koulutukseen teemakeskeisen ja kansainvälisen keskustelun kautta. Konferenssista saadut oivallukset virtaavat koulutuskonsepteihin, joita hyödynnetään nuorten kaksi- tai monikielisissä ympäristöissä. Konferenssijulkaisu julkaistaan ​​piakkoin Leipzigin yliopistopainossa. Yksityiskohdat ja kuvat PH Klagenfurt University of Education Carinthia -sivustolla: Mediencorner (ph-kaernten.ac.at)

Sarjan 9. konferenssi järjestetään Puolassa, kuten vuonna 2015, Nysan valtionyliopistossa. Nysan kaupunki sijaitsee Ylä-Sleesian ja Ala-Sleesian rajalla, lähellä Tšekin rajaa, alueella, jolla on puhuttu ja puhutaan monia kieliä. Saksan ja puolan murteilla on täällä hyvin erityinen rooli. Nysan valtionyliopisto on Puolan ainoa yliopisto, joka kouluttaa tulevien saksa vieraana kielenä -opettajien lisäksi myös saksanopettajia kansallisen vähemmistön äidinkielen opetukseen. Kyseessä on oppiaine, jota opetetaan monissa alueen kouluissa. Haluamme antaa konferenssivieraille mahdollisuuden tutustua tähän mielenkiintoiseen kielimaisemaan järjestämällä vierailuja alueen kouluihin ja muihin oppilaitoksiin konferenssin aikana, sekä kutsumalla mukaan paikallisia ammattilaisia, jotka tekevät jokapäiväistä työtään monikielisessä ympäristössä.